Sopimuskäännökset

Sopimusten käännökset ja muut asiakirjakäännökset

Sopimusten, lakitekstien ja muiden tärkeiden asiakirjojen käännöksissä ei voi ottaa minkäänlaisia erivapauksia tyylin nimissä, vaan niissä mennään pykälät ja tarkkuus edellä. Kääntäjän tehtävä on huolehtia siitä, että lakiosaston hioman alkutekstin jokainen merkitys ja viittaussuhde säilyy myös kohdekielessä; käännöksen on kerrottava kuluttajalle tai yritysasiakkaalle tämän oikeudet ja velvollisuudet selvästi ja yksiselitteisesti tai määriteltävä sopimuksen kohteena olevan tuotteen tai palvelun hankintaan liittyvät asiat juuri niin kuin tarkoitettu. Huoliteltu, tyylitajuinen kieli on tietenkin tärkeä osa kokonaisuutta, mutta tarkkuus ja uskollisuus ratkaisevat. Hyvä sopimuskäännös on sataprosenttisen tarkka. Tarvittaessa allekirjoitetuille sopimuksille voidaan hankkia myös auktorisointi, mutta lähtökohtaisesti sopimuksia käännetään allekirjoittamista varten.

Euroopan unionin vuonna 2018 voimaan tullut yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR toi sopimustekstit monien verkon käyttäjien eteen tavalla, joka oli aiemmin tuttua ohjelmien asennuksesta. GDRP asettaa useimmille verkkosivustoille käyttäjien tietojen käsittelyyn liittyviä vaatimuksia. Kuluttajalle tyypillisesti näkyviä sopimustekstejä ovat tietosuojalauseke ja yksityisyyskäytäntö sekä käyttäjän tietojen käsittelyä koskevat kehotteet. Laadukkailla käännöksillä voit alleviivata niiden merkitystä ja viestiä asiakkaille, että heidän yksityisyytensä on sinulle tärkeä asia. Kuluttajat arvostavat sitä, että heille kerrotaan heitä käsittelevien tietojen keräämisestä selkeästi.

Kauppasopimukset ja hankintoihin liittyvät asiakirjat ovat eräitä yleisimpiä sopimuksia, joita käännetään eri kielille. Kauppasopimukset määrittelevät osapuolten oikeudet ja velvollisuudet liiketoimen yhteydessä. Kansainvälisessä kaupassa osapuolet voivat olla eri maista, joten sopimuksen kääntäminen molemmille osapuolille ymmärrettävällä kielellä on välttämätöntä.

Työsopimusten kääntäminen on tärkeää, kun yritys palkkaa ulkomailta työntekijöitä tai kun työntekijät siirtyvät työskentelemään ulkomaille. Työsopimuksissa määritellään työntekijän velvollisuudet, palkkaus ja työehdot. Selkeä ja oikein käännetty työsopimus auttaa välttämään väärinkäsityksiä ja oikeudellisia kiistoja.

Hallitusten ja kansainvälisten organisaatioiden välisten sopimusten kääntäminen on keskeinen osa diplomatiaa ja kansainvälistä yhteistyötä. Tällaiset sopimukset voivat koskea esimerkiksi kauppaa, ympäristöä, ihmisoikeuksia tai sotilaallista yhteistyötä. Niiden kääntäminen eri kielille varmistaa, että kaikki osapuolet ymmärtävät sopimuksen ehdot ja sitoutuvat niihin.

Sopimusten kääntäminen on tärkeää myös lainvalvonnan ja oikeudellisten kiistojen yhteydessä. Jos sopimusta rikotaan tai siitä aiheutuu kiistaa, käännös toisesta kielestä voi olla keskeinen todiste oikeudessa.