Itranslate Oy:n tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjä

Itranslate Oy, Hills Business Park, Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo

Yhteyshenkilö

Risto Rossi (risto.rossi@itranslate.fi), Itranslate Oy, Hills Business Park, Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo.

Tietorekisterin nimi

Itranslate Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri.

Säännölliset tietolähteet

Itranslate Oy säilyttää tietoja tahoista, jotka ovat tai ovat olleet of Itranslate Oy:n asiakkaita, ovat olleet yhteydessä Itranslate Oy:n työntekijöihin tai toimittaneet yhteystietonsa Itranslate Oy:lle verkkosivuston lomakkeella, sähköpostilla, puhelimella tai muulla yhteystavalla. Itranslate Oy säilyttää lisäksi tietoja freelancereista ja yrityksistä, jotka ovat ottaneet yhteyttä Itranslate Oy:hyn tai joihin Itranslate Oy on ottanut yhteyttä palveluiden toimittamista varten.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättyjä tietoja voidaan käyttää

  • Itranslate Oy:n markkinoinnissa ja myynnissä
  • laskutuksessa
  • toimeksiantojen toteuttajien valinnassa.

Tietorekisterin sisältö

Tietorekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yrityksen nimi ja työnimike
  • Yrityksen osoitetiedot
  • Yhteyspyyntöjä, tarjouksia ja tehtyjä töitä käsittelevät tiedot

Tietojen siirtäminen

Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin sisältö on vain sellaisten Itranslate Oy:n työntekijöiden käytettävissä, jotka tarvitsevat tietoja työnsä tekemiseen. Lisäksi tiedot voivat olla lisäarvoa tarjoavien palveluntarjoajien käytettävissä, jos Itranslate on hankkinut esimerkiksi markkinointipalveluita muilta tahoilta. Tietoja ei koskaan käytetä tai luovuteta muuta käyttöä varten lukuun ottamatta laskutusta ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle, ellei se ole tarpeen Itranslate Oy:n tai sen kumppanien teknisten ratkaisujen toteuttamista varten.

Oikeus tietojen tarkistamiseen

Rekisteröidyillä on oikeus nähdä heistä kerätyt tiedot. Pyynnöt tietojen tarkistamiseen on lähetettävä kirjallisesti tässä käytännössä mainitulle yhteyshenkilölle. Yksi pyyntö vuodessa voidaan käsitellä ilman kustannuksia.

Lisäksi rekisteröidyillä on oikeus pyytää heitä koskevien tietojen korjaamista tai virheellisten tai vanhentuneiden tietojen poistamista. Kirjalliset tietojen muokkauspyynnöt on lähetettävä tässä käytännössä mainitulle yhteyshenkilölle.

Tietorekisterin suojaamisen periaatteet

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina. Itranslate Oy:n tietoverkon ja tiedostojen suojaamiseen käytetään tehokkaita suojaamiskeinoja.

Oikeus kieltää tietojen käyttö

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen paljastaminen ja käsittely suoramarkkinointiin ja muuhun mainontaan.