Sopimukset

Sopimuskäännökset ja käyttöoikeuskäännökset

Sopimus- ja lakitekstien käännöksissä ei voi ottaa minkäänlaisia erivapauksia, vaan niissä mennään pykälät edellä. Kääntäjän tehtävä on huolehtia siitä, että lakiosaston hioman alkutekstin jokainen merkitys ja viittaussuhde säilyy myös kohdekielessä; käännöksen on kerrottava kuluttajalle tai yritysasiakkaalle tämän oikeudet ja velvollisuudet selvästi ja yksiselitteisesti. Huoliteltu, tyylitajuinen kieli on tietenkin tärkeä osa kokonaisuutta, mutta tarkkuus ja uskollisuus ratkaisevat. Hyvä sopimuskäännös on sataprosenttisen tarkka.

Euroopan unionin vuonna 2018 voimaan tullut yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR asettaa useimmille verkkosivustoille käyttäjien tietojen käsittelyyn liittyviä vaatimuksia. Kuluttajalle tyypillisesti näkyviä sopimustekstejä ovat tietosuojalauseke ja yksityisyyskäytäntö sekä käyttäjän tietojen käsittelyä koskevat kehotteet. Laadukkailla käännöksillä voit alleviivata niiden merkitystä ja viestiä asiakkaille, että heidän yksityisyytensä on sinulle tärkeä asia.